REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO , KTÓREGO INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ JEST POLITYKA PRYWATNOŚCI.

 

INFORMACJE OGÓLNE

Administratorem danych osobowych klientów sklepu internetowego jest Piotr Nastałek ,, Money Come,, ul. Nefrytowa 4  91-360 Łódź

Osobą do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw wynikających z RODO jest Inspektor Ochrony Danych,
nr tel. 607165873 adres e-mail: bekantancoin@gmail.com, adres do korespondencji: Piotr Nastałek ,,Money Come,, ul. Meksykańska 6/30 03-948 Warszawa

Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 

  • realizacji zamówienia
  • marketingu bezpośredniego produktów i usług firmy.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest: wyrażona zgoda na przetwarzanie i marketing. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody.
Klienci mają prawo żądania od ,, Money Come,, dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Klienci mają prawo wniesienia do ,, Money Come,, w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Klienci mają prawo żądania od ,, Money Come,, przeniesienia danych innemu administratorowi danych, jeśli nie wpłynie to niekorzystnie na prawa i wolności innych. Klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przez Klienta wymaganych przez Spółkę danych osobowych jest warunkiem realizacji zamówienia i wymogiem ustawowym.

Dane osobowe klientów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Właścicielem sklepu internetowego www.bekantanenergydrink.com jest Piotr Nastałek ,, Money Come,, ul. Nefrytowa 4 91-360 Łódź

Sklep prowadzi sprzedaż za pomocą sieci Internet. Językiem zawarcia umowy jest język polski. Wszystkie produkty oferowane przez Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

CENY

Ceny towarów, prezentowanych na stronach Sklepu, podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Ceny zawierają koszt przesyłki, przesyłka jest darmowa. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu lub dokonywania w nich zmian oraz wprowadzenia płatnej przesyłki.

 

SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

Składanie zamówienia odbywa się przez stronę Sklepu https://www.bekantanenergydrink.pl . Przy zamówieniu Klient dokonuje wyboru zamawianych towarów, adresu dostawy, adresu na jaki ma być wystawiony rachunek (mogą to być różne adresy), sposobu zapłaty za towary. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą otrzymanie zamówienia przez Sklep. Sklep zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia zamówienia.

 

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przeciwnym wypadku Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie realizacji. Do każdego zamówienia wystawiany jest rachunek (na osobę prywatną bądź firmę) przesyłany droga mailową po otrzymaniu przez Sklep informacji o dokonaniu zapłaty przez Klienta. W przypadku płatności zwykłym przelewem, realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu płatności na koncie Sklepu. Sklep dostarcza klientom bramkę płatności Tpay

 

Płatność Tpay

Wybierając płatność przy pomocy systemu Tpay zostaniesz przekierowany na stronę, gdzie możesz wybrać swój bank i zalogować się do bankowości internetowej lub zapłacić kartą Visa lub MasterCard. Z reguły zaksięgowanie pieniędzy odbywa się w ciągu kilku minut po dokonaniu przelewu. System Tpay wykorzystuje szyfrowanie SSL, zapewniające ochronę stron internetowych oraz poufność danych przekazywanych drogą elektroniczną i gwarantujące wysoki poziom bezpieczeństwa zawieranych transakcji. Po dokonaniu płatności wrócisz na stronę https://www.bekantanenergydrink.com . a Twoje zamówienie zostanie pomyślnie złożone. Uwaga! Kwota przelewu musi się dokładnie zgadzać z kwotą zamówienia, w innym przypadku pieniądze nie zostaną zaksięgowane. Ważne: Aby Twoje zamówienie mogło zostać pomyślnie złożone, po dokonaniu płatności nie wyłączaj okna przeglądarki – poczekaj, aż strona przekieruje Cię z powrotem na https://www.bekantanenergydrink.com

– (Regulamin usługi Tpay). Informacje dotyczące podmiotu świadczącego Usługę Tpay dostępne pod linkiem: https://tpay.com

 

ZMIANA ZAMÓWIENIA

Klient może dokonywać zmian w zamówieniu do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Wprowadzenia zmian możliwe jest poprzez kontakt ze Sklepem za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: bekantancoin@gmail.com. Zmiany w zamówieniu muszą być potwierdzone przez Klienta e-mail/em.

 

ZAWARCIE UMOWY

Klient, składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych w sklepie www.bekantanenergydrink.com, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Zawarcie umowy kupna-sprzedaży następuje w momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Klient może odstąpić od umowy, bez podania przyczyny, przesyłając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Towar należy odesłać w stanie niezmienionym tzn. bez śladów użycia, do sklepu firmowego (wraz z załączonym wydrukowanym rachunkiem). Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie dziesięciu dni od dnia wyrażenia woli odstąpienia od umowy. Koszty odesłania towaru ponosi Klient. Sklep zwróci pieniądze za odesłany towar nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania zwróconego produktu. Sklep nie przyjmuje przesyłek „za pobraniem”.

 

DANE TELEFONICZNE SKLEPU:

+ 48 607 165 873

 

KOSZTY PRZESYŁKI

Koszt przesyłki podany jest obok produktu.

 

FORMY PŁATNOŚCI

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
– bramka płatności Tpay

 

ZWROT TOWARU

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie towaru.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy.

Proszę odesłać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Koszty zwrotu rzeczy pozostają po stronie Kupującego.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY Link: https://goo.gl/BvrULk

 

WYSYŁKA ZAMÓWIENIA

Czas przygotowania zamówienia do wysyłki wynosi do 3 dni roboczych, liczone od dnia otrzymania zapłaty za zamówiony towar – warunkiem jest dostępność w Sklepie wszystkich zamówionych towarów..W przypadku braku możliwości przygotowania zamówienia do wysyłki, we wskazanym terminie, Sklep niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Klienta. Sklep dostarczy Klientowi produkty zgodne ze złożonym zamówieniem. Sklep nie dostarcza niezamówionych produktów wymagających dodatkowej zapłaty.

Dostawy towarów realizowane są na terenie całego kraju.
Przesyłki są wysyłane od poniedziałku do piątku. Przewidywany czas dostawy na terenie kraju wynosi do 2 dni roboczych od dnia nadania przesyłki.
Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędem lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

 

WYMIANA TOWARÓW

Sklep dokona wymiany zamówionych towarów w przypadku gdy:
a) zostały one uszkodzone lub zaistniał ich ubytek w czasie transportu ze Sklepu do Klienta. Prosimy powiadomić nas niezwłocznie o takim fakcie za pośrednictwem wszelkich możliwości środków kontaktu. Jeśli to możliwe prosimy o zrobienie zdjęć i opisanie uszkodzeń bądź ubytków. Warunkiem wymiany jest spisanie protokołu zniszczenia paczki w obecności kuriera.
b) produkt jest niezgodny z zamówieniem składanym przez Klienta.

 

REKLAMACJE

Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji towaru w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze: wad fabrycznych, uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu, niezgodności towaru z zamówieniem. W takim przypadku Klient powinien odesłać towar na adres sklepu z dołączonym rachunkiem oraz pismem reklamacyjnym opisującym czego dotyczy reklamacja (zał.2). Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu czternastu dni. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

 

DANE OSOBOWE

Poprzez złożenie zamówienia w sklepie  https://www.devilenergy.pl/ Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, dane osobowe Klienta zostają wprowadzone do bazy danych sklepu. Wszelkie dane osobowe podane w procesie zakładania konta klienta niezbędne są w celu szybkiej i sprawnej realizacji złożonych zamówień oraz weryfikacji ewentualnych reklamacji. Sklep nie udostępnia tych danych, żadnym podmiotom i osobom.Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych Klienci Sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystania (usunięcia konta Klienta).

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zawartość witryny internetowej sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia składane w imieniu Klienta przez osoby trzecie (nieupoważnione).
Zdjęcia produktów mogą nieznacznie odbiegać od oryginałów. Zdjęcia mogą przedstawiać wielowariantowość produktu, jego zróżnicowanie kolorystyczne oraz sposób pakowania.

Klient ma ograniczone prawo do wykorzystywania informacji zawartych w Sklepie. Klient nie może kopiować i powielać informacji zawartych na witrynie https://wwwbekantanenergydrink.pl. W celu wykorzystania jakichkolwiek elementów zawartych w Sklepie Klient ma obowiązek skontaktowania się z właścicielem Sklepu.

Wszelkie zmiany, korekty regulaminu wchodzą w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2020. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Strony zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w związku z wykonywaniem postanowień regulaminu, w przypadku braku polubownego rozwiązania, spory pomiędzy Stronami będą podlegały rozstrzygnięciu przez sąd właściwy. Wszystkie zdjęcia oraz teksty zamieszczone w sklepie są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i używania do celów handlowych oraz prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Sklepu.

Scroll to Top